MAUDCAT. Programa de conservació audiovisual de la memòria dels actes culturals realitzats a Catalunya

 

MAUDCAT . PROGRAMA  DE CONSERVACIÓ AUDIOVISUAL DE LA MEMORIA DELS ACTES CULTURALS REALITZATS A CATALUNYA

El que segueix és l’esborrany del  que anomenem  Projecte MAUDCAT , -nom provisional, pendent de fixar  definitivament el més adient-, que pretén fixar les bases o l’estratègia d’actuació per tal que en el futur proper  -com més aviat, millor- tots els municipis de Catalunya disposin d’un fons de Memòria cultural constituïda per la gravació en àudio i vídeodigital de les principals manifestacions culturals que tinguin lloc en cada vila o ciutat del país.

La  idea d’aquest projecte se’m va acudir allà pel novembre del 2005, en ocasió d’un acte homenatge al poeta J. Gil de Biedma, que tingué lloc a La Pedrera de Barcelona, i en el qual hi participaven els seus traductors a l’italià, a l’anglès, al francès i a l’alemany !
Moderava l’acte l’Alex Susanna. Es van llegir diversos poemes en cada una d’aquestes llengües  i, en acabar les presentacions per part de cada traductor, hi va haver un torn obert de preguntes..

En aquell torn d’intervencions, vaig prendre la paraula per dir que com que no veia que d’aquell acte se’n fes cap enregistrament de cap mena, aquella manca de previsió em semblava una “pèrdua cultural irreparable” i lamentava que una organització com la de la Caixa de Catalunya  no disposés a La Pedrera d’una petita infraestructura que permetés gravar i conservar gravats en àudio i en video, actes  culturals com aquell, tan importants i tan difícilment repetibles.
Vaig demanar “formalment” que es tingués en compte la meva proposta de cara a futurs actes culturals.
Ignoro si  la meva proposta va tenir èxit o no,  i si a hores d’ara  ja graven i conserven tot això que es fa a La Pedrera com un complement de patrimoni cultural de Catalunya. Voldria pensar que és així.

El fet és que des de llavors, i fins la data recent del divendres 15 de juliol de 2011, he patit la mateixa frustració de veure, en nombroses ocasions, que no es guardés cap mena de memòria de tants i tants actes culturals de tota mena que es realitzen tot l’any arreu del país.Dos exemples paradigmàtics: el que va tenir lloc a Sitges l’any passat per aquestes dates (10 de juny). Lacte de presentació del llibre de Pep Solà sobre la vida i l’obra de Joan Vinyoli  La Bastida dels Somnis, i el més recent de tots, l’acte que va tenir lloc a la Biblioteca Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú: ahir divendres 15 de juliol.  L’escriptora Júlia Costa va fer la presentació de la seva darrera novel·la editada  La Cendra dels anys   Jo vaig ser-hi i vaig fer algunes fotos i enregistrar uns minuts de l’acte

En la majoria dels actes culturals que tenen lloc arreu del país sempre hi ha qui fa algunes fotos, gravacions en vídeoi fins i tot alguna càmara de televisió n’enregistra unes imatges. Però gairebé mai ni les imatges ni les gravacions passen de ser elements puntuals que cadascú conserva a títol exclusivament individual o, en el cas de televisions locals, se’n graven un minuts amb l’objectiu exclusiu de presentar-ho com a notícia de la realització de l’acte, sense gravar-ne el contingut.

Sovint, i tret de totes les excepcions que es podrien esmentar, he quedat sorprès de veure que ni els subjectes culturals ni els organitzadors dels actes no hagin previst muntar un dispositiu que gravi l’acte sencer en format de vídeo digital tenint en compte el baix cost actual de la tecnologia audiovisual.

Així és com cada dia es perd inútilment l’ocasió de conservar per a generacions futures la memòria d’actes culturals significatius que tenen lloc  arreu del país.
Actes dels quals no en queda testimoni audiovisual i, per dir-ho així, no en queda memòria històrica. Cal doncs imaginar la creació i la gestió d’un fons audiovisual depositari de la memòria cultural de cada municipi.

Aquest projecte, sota el nom de programa o de manifest, consisteix a  proposar una estratègia d’actuació que permeti d’aturar aquest immens malbaratament cultural permanent i, canviant la tendència, endegui per al nostre país una nova fase de creació i de conservació de la memòria cultural del nostre país.

És per aquesta raó que, arribat a un punt de quasi indignació i frustració per la “pèrdua” irreparable d’aquests actes, vaig decidir de redactar aquest projecte,  crida o manifest i fer-lo públic ja a mitjan juliol del 2010. He pensat de publicar-lo en diverses ocasions  després d’haver-lo sotmès  a la consideració d’un petit nombre d’amics que em van ajudar a mirar-m’ho des d’altres punts de vista i m’hi van fer esmenes dignes de tenir en compte.

Aquesta que us presento avui, en el marc d’aquesta  dotzena Ateneuesfera, el 16 de juliol del 2011,  és la versió que compto penjar al meu blog personal Baudelairianismes   i que considero provisionalment definitiva.

MAUDCAT:  PROGRAMA  DE CONSERVACIÓ AUDIOVISUAL DE LA MEMORIA  DELS ACTES CULTURALS REALITZATS A CATALUNYA.

Què caldria fer

La proposta consisteix a gravar en àudio i vídeo digital la majoria dels actes culturals que tenen lloc a cada municipi o, com a mínim, garantir la gravació dels actes culturals més representatius.

Qui s’hauria de responsabilitzar de l’organització

Ens sembla lògic pensar en una comissió formada per representants dels centres cívics, centres culturals, biblioteques,  fundacions, associacions, grups culturals, centres educatius i Consells de Cultura, etc..  de cada municipi, en funció de les seves capacitats organitzatives.

La comissió organitzadora que sigui elegida democràticament en cada cas, s’encarregarà de fer una crida a la participació ciutadana i d’aconseguir un nombre de persones voluntàries que acceptin de dur a terme la gravació dels actes i  de fer-ho en equips composats per  4, 5 o 6 membres.

Cada comissió  establirà un calendari (mensul, trimestral, o altre)  dels principals actes culturals programats per tal que es puguin organitzar adequadament les tasques de gravació, que es repartiran entre els diferents equips que s’hagin format.

Cada equip estarà format per un nombre de persones prou nombrós com per poder assegurar  la suplència de qualsevol hipotètica baixa justificada d’algun membre le l’equip que es pugui produir el dia de la gravació.

Una actuació com aquesta, haurà de sortir de la iniciativa popular de cada municipi  i  el grau d’èxit del programa dependrà en cada cas de la capacitat de crear, organitzar i coordinar de la millor manera possible els equips i les tasques que se’ls encarreguin en cada cas.

Com s’hauria de fer i què caldria tenir en compte

1.Cada comissió s’encarregarà de dur a terme unes sessions de formació de tots els voluntaris per tal que tots els participants  disposessin d’uns coneixements bàsics del funcionament dels equips tècnics de gravació en àudio i vídeo(fotografia digital, àudio i vídeodigital).
Cada comissió s’encarregarà d’organitzar la manera d’adquirir,conservar i posar a punt el material concret que hauran d’utilitzar els diferents equips de gravació.

2. Cada municipi, en funció dels recursos disponibles, podrà dur a terme una o vàries gravacions de cada acte sobre suport electrònic -tipus DVD  o llapis de memòria-  per tal que després pugui ser editat  si es vol,  i poder-ne fer una redifusió o simplement per ser conservat en forma de material audiovisual consultable en una biblioteca i/o en un arxiu de l’Ajuntament. En funció també del recursos disponibles, se’n podran editar més còpies per aconseguir fer més assequibles als ciutadans tots aquells recursos culturals.

3. En funció de la participació ciutadana, es repartiran amb  major o menor freqüència les tasques bàsiques del projecte:   tasques de gravació,  tasques d’edició, tasques d’indexació i arxiu  i, facultativament , tasques de difusió i redifusió.

4. Les comissions organitzadores, creades democràticament, hauran de tenir també un funcionament perfectament democràtic i transparent per tal d’evitar que cap grup amb interessos particulars  no pugui  controlar ni manipular la informació acumulada per a benefici personal o finalitats partidistes.

5. En la mesura que es quedin garantits la pluralitat i el funcionament democràtic de les comissions, els autors i creadors que siguin subjectes de l’atenció cultural autoritzaran la gravació de l’acte cultural en el que ells participin mitjançant una mena de contracte cultural que contindrà totes les clàusules i  aspectes jurídicolegals, (així com també l’acceptació d’ un  arbitratge)  que calgui tenir en compte per evitar problemes de tipus legals o resoldre els que es puguin sorgir.

Aquest “contracte cultural”  tindria la triple funció

  • d’autoritzar la gravació de l’acte  (per part dels autors, ponents, artistes, etc)
  • de garantir als autors, ponents, artistes, etc… tots els seus drets (imatge, autoria)
  • de fixar les condicions d’utilització del material una vegada gravat

6. Establir un sistema d’arbitratge   (emparat i finançat per la conselleria de Cultura o entitats culturals de caràcter nacional com  Òmnium Cultural, o d’altres) que assegurin la seva intervenció i sigui acceptat com a mediador i jutge decisori en cas d’hipotètics litigis.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sadurní Girona Roig.
Vilanova i la Geltrú. Juliol   2011

____________________________________________

ENLLAÇOS

Anuncis

2 pensaments sobre “MAUDCAT. Programa de conservació audiovisual de la memòria dels actes culturals realitzats a Catalunya

  1. Bon dia Sani,
    Només per aclarir-te que allà on dius “…novena Ateneuesfera, el 16 de juliol del 2011…” ha de dir “dotzena”, tal com surt a la crònica que n’has fet.
    Ens anirem llegint.

Els comentaris estan tancats.