Vilanova i la Geltrú: Audiència Pública pels comptes municipals, a proposta de la CUP

El diari digital de la CUP de Vilanova i la Geltrú (Garraf),  La Busca digital, en la seva edició del mes de setembre, inclou una notícia d’una gran transcendència política, econòmica i ètica:

El Ple d’aquest dilluns 12 de setembre ha culminat, després de més de sis hores, amb l’aprovació per unanimitat de la proposta de la CUP perquè govern actual i passat exposin, davant de la ciutadania, els comptes municipals. Com a mesura de transparència, d’informació als propietaris de l’Ajuntament, que són els seus ciutadans, i per “treure la polèmica sobre el ball de xifres de la discussió merament partidista”, la CUP portava a Ple una proposta de convocatòria d’Audiència Pública, un mecanisme que ofereix el Reglament Orgànic Municipal i que consisteix en l’explicació pública, en un espai adequat en dimensions, d’un afer municipal per part del govern, amb dret a rèplica per part de la resta de grups municipals, i amb dret a intervenció per part del públic. Per a la CUP, la ciutadania té dret a saber què s’ha fet amb els seus diners, com es troba l’estat de comptes públics i què es vol fer a partir d’ara amb la situació financera límit dels diners comuns.

El text íntegre de la moció  és aquest:


MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE L’ESTAT DE COMPTES I CAIXA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

El canvi de govern al capdavant del Consistori vilanoví ha posat de relleu,entre d’altres qüestions, una situació de tensió financera  a les arques municipals. Com en tota qüestió política, les interpretacions del vell i el nou govern discrepen a l’hora de fer una diagnosi i valoració d’aquest estat de comptes.

Tal i com disposa el Reglament Orgànic Municipal d’aquesta vila, és un dret democràtic dels ciutadans exigir transparència i tenir accés a la informació bàsica del seu ajuntament i, a tal efecte,s’estableixen diversos mecanismes, entre els quals l’audiència pública,  per tal de fer efectius aquests principis.

Per la importància de la temàtica en qüestió, pel interès que genera entre la població i per reforçar la transparència i el dret a la informació dels ciutadans de Vilanova i la Geltrú, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

1.  Que l’Ajuntament convoqui en el termini màxim de dos mesos unaAudiència Pública, amb les condicions que estableix el ROM pel que fa a l’espai, la publicitat i l’accessibilitat, amb l’objecte d’explicar l’estat de comptes de l’Ajuntament i les propostes generals de redreçament  d’aquest.

2. Que l’Audiència Pública habiliti espai per a la resposta i l’explicació de l’anterior equip de govern, i la intervenció, si s’escau,  de la resta de grups municipals.

3. Que l’Audiència Pública deixi espai suficient per a un nombre mínim d’intervencions des del públic, i que aquestes paraules es donin seguint un criteri clar i públic, de consens entre els grups municipals d’aquest Ajuntament.

 

Francament, em sembla que iniciatives com aquesta s’haurien de fer extensives, -per no dir obligatòries-, a tots els més de nou-cents municipis de Catalunya.

I crec també que caldria promoure una modificació de la legislació vigent per castigar amb penes extremadament dures el malbaratament i el robatori dels fons públics, per mirar d’evitar que quedin impunes actuacions com les dels  qui, a l’Ajuntament de Tarragona, fan possible una notícia tan esfereïdora i indignant com la que publicava ahir el diari:

Tarragonès.
Nou anys fent un pàrquing municipal a Tarragona.
L’aparcament, que continua tancat, havia de ser intel·ligent i ja s’hi han invertit prop de 30 milions d’euros.
(…)
En total l’obra havia de costar 3,9 milions. Sis anys i 27, 5 milions gastats després, al principi del primer mandat del PSC al capdavant del consistori, una auditoria va detectar que que els sitema d’aparcament intel·ligent de Sistemes Alem  era inviable (…)
(El Punt & Avui+   Dijous 15 de setembre de 2011. Catalunya. pg. 40)

Ha calgut caure en un pou de crisi profunda per adonar-nos  que la indignació popular del moviment 15M  és només un crit d’impotència. Ni  tan sols aconsegueix denunciar i fer condemnar  els criminals malversadors de fons municipals, i  demostra que alguns polítics corruptes, amparats per mafioses connivències polítiques i econòmiques, aconsegueixen quedar impunes.

Hi ha hagut alguna denúncia per part d’algun partit polític o d’alguna associació cívica? Hi ha algun imputat? Hi ha hagut alguna sentència? Hi ha algú a la presó?  Aconseguirem que no tornin a passar mai més delictes tan greus com aquest?

Cal modificar ràpidament el codi penal per aconseguir reduir a la mínima expressió -atès que mai no es podrà impedir totalment –   la corrupció política a nivell municipal.

________________________

ENLLAÇOS

_______________________

Anuncis